శ్రీకాకుళంలో ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నాగావళి నది.. వరద దృశ్యాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ చిత్రమాలిక మరిన్ని..