ఘనంగా ఈటల రాజేందర్ కుమారుడి వివాహం.. హాజరైన ప్రముఖులు
తెలంగాణ చిత్రమాలిక మరిన్ని..