హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ ఆర్ట్ ఫెస్టివ‌ల్ ప్రారంభం
ఆర్ట్ గ్యాలరీ మరిన్ని..