హైదరాబాద్: సుత్రా ఇండియాన్ ఫ్యాష‌న్ ఎగ్జిబిష‌న్ బ్రౌచ‌ర్ ఆవిష్క‌ర‌ణ‌