నాట్స్ చొరవతో ప్రకాశం జిల్లా ప్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఆర్వో ప్లాంట్లు