కువైట్‌లో ఘనంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు