హైదరాబాద్‌లో ఏబీఎన్- ఆంధ్రజ్యోతి ముగ్గుల పోటీ ఫైనల్స్‌లో పాల్గొన్న సినీ నటి రాశీఖన్నా
ముత్యాల ముగ్గు మరిన్ని..