హైదరాబాద్‌: ప్రసాద్ ఐమాక్స్‌లో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ మూవీ చూసిన సినీ ప్రముఖులు