హైదరాబాద్‌‌లోని సంధ్య థియేటర్‌లో ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ సినిమా చూసిన బన్నీ ఫ్యామిలీ