‘ఇండస్ట్రీలో ఒకిద్దరు ఉంటారండి.. వాళిద్దర్ని చూస్తే అసహ్యం ఏస్తుంటది’

  • ‘సినిమా వాళ్లు పత్తిత్తులు కాదు. కానీ ఇండస్ట్రీలో డ్రగ్స్ వ్యవహారం తక్కువ’
    పూరీ డ్రగ్స్ తీసుకున్నారా? లేదా? నివేదికలో తేలుతుంది. మీడియా ఆగలేకపోతే ఎలా?
    నాన్నను ఎవరో తిట్టారని కత్తితో పొడిచారు
    ‘మోహన్ బాబు, బ్రహ్మనందంతో గొడవైంది’
    మా అమ్మనాన్నకు నాకంటే డబ్బే ఎక్కువ ఇష్టం ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కేలో శివాజీ రాజా
పూర్తి వివరాలు