ఐపిల్ టైంటేబుల్
ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ ఇదే 
ఏప్రిల్‌ 7 ముంబై x చెన్నై ముంబై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 8 పంజాబ్‌  x ఢిల్లీ మొహాలీ సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 8 కోల్‌కతా x బెంగళూరు కోల్‌కతా రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 9 హైదరాబాద్‌ x రాజస్థాన్‌ హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 10 చెన్నై x కోల్‌కతా చెన్నై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 11 రాజస్థాన్‌ x ఢిల్లీ జైపూర్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 12 హైదరాబాద్‌ x ముంబై హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 13 బెంగళూరు x పంజాబ్‌ బెంగళూరు రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 14 ముంబై x ఢిల్లీ ముంబై సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 14 కోల్‌కతా  x హైదరాబాద్‌ కోల్‌కతా రా 8 గం
ఏప్రిల్‌ 15 బెంగళూరు x రాజస్థాన్‌ బెంగళూరు సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 15 పంజాబ్‌ x చెన్నై మొహాలీ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 16 కోల్‌కతా x ఢిల్లీ కోల్‌కతా రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 17 ముంబై  x బెంగళూరు ముంబై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 18 రాజస్థాన్ఠ్‌ x కోల్‌కతా జైపూర్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 19 హైదరాబాద్‌ x పంజాబ్‌ మొహాలీ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 20 చెన్నై x రాజస్థాన్‌ చెన్నై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 21 కోల్‌కతా x పంజాబ్‌ కోల్‌కతా సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 21 బెంగళూరు x ఢిల్లీ బెంగళూరు రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 22 హైదరాబాద్‌ x చెన్నై హైదరాబాద్‌ సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 22 రాజస్థాన్‌ x ముంబై జైపూర్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 23 ఢిల్లీ x పంజాబ్‌ ఢిల్లీ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 24 హైదరాబాద్‌ x ముంబై ముంబై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 25 బెంగళూరు x చెన్నై బెంగళూరు రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 26 హైదరాబాద్‌ x పంజాబ్‌ హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 27 ఢిల్లీ x కోల్‌కతా ఢిల్లీ రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 28 చెన్నై x ముంబై చెన్నై రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 29 హైదరాబాద్‌ x రాజస్థాన్‌ జైపూర్‌ సా. 4 గం
ఏప్రిల్‌ 29 బెంగళూరు  x కోల్‌కతా బెంగళూరు రా. 8 గం
ఏప్రిల్‌ 30 చెన్నై x ఢిల్లీ చెన్నై రా. 8 గం
మే 1 బెంగళూరు x ముంబై బెంగళూరు రా. 8 గం
మే 2 ఢిల్లీ x రాజస్థాన్‌ ఢిల్లీ రా. 8 గం
మే 3 కోల్‌కతా x చెన్నై కోల్‌కతా రా. 8 గం
మే 4 పంజాబ్‌  x ముంబై ఇండోర్‌ రా. 8 గం
మే 5 చెన్నై  x బెంగళూరు చెన్నై సా. 4 గం
మే 5 హైదరాబాద్‌ x ఢిల్లీ హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
మే 6 ముంబై x కోల్‌కతా ముంబై సా. 4 గం
మే 6 పంజాబ్‌ x రాజస్థాన్‌ ఇండోర్‌ రా. 8 గం
మే 7 హైదరాబాద్‌ x బెంగళూరు హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
మే 8 రాజస్థాన్‌ x పంజాబ్‌ జైపూర్‌ రా. 8 గం
మే 9 కోల్‌కతా x ముంబై కోల్‌కతా రా. 8 గం
మే 10 హైదరాబాద్‌ x ఢిల్లీ ఢిల్లీ రా. 8 గం
మే 11 రాజస్థాన్‌ x చెన్నై జైపూర్‌ రా. 8 గం
మే 12 పంజాబ్‌ x కోల్‌కతా ఇండోర్‌ సా. 4 గం
మే 12 ఢిల్లీ x బెంగళూరు ఢిల్లీ రా. 8 గం
మే 13 హైదరాబాద్‌ x చెన్నై చెన్నై సా. 4 గం
మే 13 ముంబై  x రాజస్థాన్‌ ముంబై రా. 8 గం
మే 14 బెంగళూరు x పంజాబ్‌ ఇండోర్‌ రా. 8 గం
మే 15 కోల్‌కతా  x రాజస్థాన్‌ కోల్‌కతా రా. 8 గం
మే 16 ముంబై  x పంజాబ్‌ ముంబై రా. 8 గం
మే 17 హైదరాబాద్ x బెంగళూరు బెంగళూరు రా. 8 గం
మే 18 ఢిల్లీ  x చెన్నై ఢిల్లీ రా. 8 గం
మే 19 రాజస్థాన్‌ x బెంగళూరు జైపూర్‌ సా. 4 గం
మే 19 హైదరాబాద్‌ x కోల్‌కతా హైదరాబాద్‌ రా. 8 గం
మే 20 ఢిల్లీ x ముంబై ఢిల్లీ సా. 4 గం
మే 20 చెన్నై x పంజాబ్‌ చెన్నై రా. 8 గం
 
 
మే 22 క్వాలిఫయర్‌ 1 - ముంబై రా. 8 గం
మే 23 ఎలిమినేటర్‌ - పుణె రా. 8 గం
మే 25 క్వాలిఫయర్‌ - 2 పుణె రా. 8 గం
 
మే 27 ఫైనల్‌ - ముంబై రా. 8 గం
అంతర్జాలంలో ప్రకటనల కొరకు సంప్రదించండి
| For internet advertisement and sales please contact
digitalsales@andhrajyothy.com
Copyright © and Trade Mark Notice owned by or licensed to Aamodha Publications PVT Ltd.
Designed & Developed by AndhraJyothy.